Αποκατάσταση νωδότητας

Περιγραφή περιστατικού

Χειρουργική τοποθέτηση εμφυτευμάτων στην περιοχή του #35 και #37

Κατηγορία
Εμφυτεύματα