Αποκατάσταση άνω γνάθου με εμφυτεύματα

Περιγραφή περιστατικού

Υβριδική αποκατάσταση άνω γνάθου επί εμφυτευμάτων

Κατηγορία
Εμφυτεύματα