Αποκατάσταση ελλειπόντων δοντιών

Περιγραφή περιστατικού

Αποκατάσταση των 3 ελλειπόντων δοντιών με μονήρη εμφυτεύματα.

Κατηγορία
Εμφυτεύματα