Ενδοδοντική θεραπεία 2

Περιγραφή περιστατικού

Ενδοδοντική θεραπεία σε 2ο γομφίο άνω γνάθο

Κατηγορία
Ενδοδοντία