Προσθετική αποκατάσταση με γέφυρα μεταλλοπορσελάνης

Περιγραφή περιστατικού

Αντικατάστασης παλιάς γέφυρας με νέα γέφυρα μεταλλοπορσελάνης.

Κατηγορία
Αισθητική οδοντιατρική, Προσθετική οδοντιατρική