Ολοκεραμικές στεφάνες στο #21 και #11

Περιγραφή περιστατικού

Προσθετική αποκατάσταση του #11 και #21 με ολοκεραμικές στεφάνες μετά από εκτεταμένες υφιζήσεις των ούλων.

Κατηγορία
Αισθητική οδοντιατρική, Προσθετική οδοντιατρική